สมาธิเพื่อสันติภาพโลก
Meditation For World Peace

logo สมาธิเพื่อสันติภาพโลก

เราคือใคร

เราคือ เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก

เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก

ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ มากกว่า 40 องค์กร ได้แก่

 1. World Peace ASEAN Cambodia ( WPAC )
 2. MAHABODHI International Meditation Center ( MIMC ) , Ladakh , India
 3. Swami Vivekanand Subharti University, School of Buddhists , Meerut , India
 4. World Alliance of Buddhists ( WAB )
 5. Dhammadipa Foundation, India
 6. Gagan Malik Foundation, India
 7. Ashray Foundation, India
 8. Bhodi TV, Napal
 9. Dhammakaya Foundation, Thailand
 10. สมาคมองค์การบริหารตำบลแห่งประเทศไทย
 11. 马嫣荣誉士事经理
 12. AEC เวียดนาม
 13. AEC เมียนมาร์
 14. AEC for World Peace
 15. Peace GEN
 16. Sun of Peace
 17. DMTC
 18. All India Mahayana Buddhist Mhanipa Association
 19. Shakya Monastery
 20. All Island Buddhasasana Council of Sri Lanka
 21. Wat Hua Kuang Kaew, Phayao, Thailand
 22. Dr. Ambedkar Memorial Committee of Great Britain the United Kingdom
 23. Sanghakaya Foundation, India
 24. Jaigaon Dolma Lhakhang (Monastery), India
 25. Giac Hai Buddhist Temple, Vietnam
 26. Dhammadipa foundation, Tripura, India
 27. The Buddhist Society of India
 28. Sambodhi Academy, Maharashtra, India
 29. International Sasana Mamaka Association (ISMA), Myanmar
 30. BUDDHACARE, Australia
 31. Mahayana Buddhist Pure land Council of Indonesia, Indonesia; Bangladesh Boudhou Juba Parishad (BBJP)
 32. Malalasekera Foundation, Sri Lanka
 33. Middle East Meditation Center, U.A.E.
 34. International Education Religion & Culture Foundation (IERC), Singapore
 35. Ambedkar International Mission, Egypt
 36. Tamang Youth Association, West Bengal, India
 37. Chinese Young Buddhist Association (CYBA), Taiwan
 38. Asoka Meditation Center, Sydney, Australia
 39. Buddhist Cultural Center of Cambodia
 40. West Bengal Tamang Development & Cultural Board
 41. Tamang Women United Federation

📃 บทความอื่นๆ