สมาธิเพื่อสันติภาพโลก
Meditation For World Peace

นั่งสมาธิ อธิษฐานให้เกิด
สันติภาพโลก

และส่งชื่อร่วมสร้างสถิติโลก 1,000,000 คน

ส่งชื่อเลย
ความเป็นมา
ขอเรียนเชิญทุกท่าน
นั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก
และส่งชื่อร่วมสร้างสถิติโลก 1,000,000 คน
กับกินเนสส์เวิร์ดเรคอร์ดส์
Most pledges received for a world peace campaign in one year(2023)
ลงชื่อเลย

Meditation For World Peace

Most pledges received for a world peace campaign in one year(2023)

สันติภาพโลก เริ่มต้นด้วย สันติสุขภายใน

ส่งรายชื่อ
รับใบประกาศ
📝 ข่าวสาร & บทความ
โดย เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก